Maturitní obor

Sociální činnost

Maturitní studijní obor

 

Kód oboru: 75-41-M/01
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce (jsme soukromá škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO: 110450680, naše vzdělání je rovnocenné se vzděláním získaným na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí).

 • Naplňuje tě péče o druhé?
 • Chceš pomáhat druhým lidem?
 • Jsi trpělivým a empatickým člověkem
 • Práci s lidmi bereš jako své poslání?

Pokud zní tvoje odpověď na všechny otázky kladně, je studijní obor Sociální činnost určen právě tobě.

Nabízený maturitní studijní obor Sociální činnost je rozhodně velmi zajímavý studijní obor, který ti po jeho absolvování nabídne možnost uplatnění v oblasti poskytování sociálních služeb různým skupinám klientů v rozličných sociálních zařízeních, ale i v terénu. Sociální činnost ti umožní starat se o seniory, hendikepované osoby či o ty nejmenší.

Jako absolvent získáš široké uplatnění na trhu práce. Pokud však toužíš po podnikání, také k tomu ti náš maturitní studijní obor Sociální péče pomůže. Po jeho absolvování získáš odbornou způsobilost pro provozování vázané živnosti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

Studuj s námi a my ti pomůžeme hravě složit zkoušku dospělosti, ale také obstát na trhu práce, či se dostat na vysokou školu, která tě posune ještě dále na tvé studijní a profesní cestě životem.

Zde naleznete zajímavé video o studijním oboru Sociální činnost.

pexels-polina-tankilevitch-5386243

Jsme škola, která je tu pro tebe!

Proč studovat u nás?

Kvalitní vzdělání pro další studium i pro profesionální praxi!

Na co se můžete spolehnout?

 • Střední odborná škola managementu a práva nabízí kvalitní vzdělání (zakončené maturitou);
 • erudovaný pedagogický sbor: naši učitelé nabízejí bohaté odborné a praktické zkušenosti soustavně doplňované o aktuální odborné poznatky;
 • individuální přístup;
 • mimoškolní aktivity;
 • možnost navštěvovat rekreační školicí středisko Hájemství, jež našim žákům nabízí cenově dostupné výlety;
 • školní praxe již od 1. ročníku;
 • máme vlastní ateliéry na výtvarnou a hudební výchovu;
 • záleží nám na našich žácích.


Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde, pro zdravotní způsobilost zde.

Mimoškolní aktivity

Naši žáci se mohou připojit i do mimoškolních aktivit.

Na škole je vydáván školní časopis INFORMATORIUM SOSMAP. Časopis je veden našimi žáky, garantem a rádcem je paní učitelka Ing. Radoslava Vrabcová. 

Dále na škole funguje dramatický kroužek Koukej, kámo, který je veden v anglickém jazyce rodilou mluvčí Bc. Victorií Spaulding, která vedla divadelní soubory v USA a má na starost režii představení, divadelní dílny vede Mgr. Irena Iškievová, jež zajišťuje kostymérskou část a pomáhá žákům navrhnout a vyrobit kostýmy na představení. Tento kroužek je velice zajímavý i přínosný, našim žákům Předškolní a mimoškolní pedagogiky ho doporučujeme, jelikož spojuje dohromady několik maturitních předmětů – a to angličtinu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a dramatickou výchovu, kterou bezpochyby v budoucnu při své práci s dětmi ocení.

Nesmíme rovněž opomenout zmínit adaptační kurzy, které slouží nejen pro stmelení kolektivu, ale také jako stavební kámen pro společnou komunikaci v následujících letech
studia. Tyto adaptační kurzy probíhají v rekreačním školicím středisku Hájemství, jež mohou naši žáci využívat. Naše škola s tímto střediskem úzce spolupracuje a žáci zde mají otevřené dveře jak pro školní aktivity (adaptační kurzy), tak také pro získání praxe v oboru hotelnictví.

Naše škola

Kde nás najdeš