Pomůžeme ti dosáhnout tvého cíle!

Školné a poplatky

Předškolní a mimoškolní pedagogika

denní studium

Střední odborná škola managementu a práva je soukromá škola a platí se u nás školné, snažíme se jej však držet nízko.

V průměru brněnských škol máme školné o 8 000 Kč nižší.

Žáci denního studia Předškolní a mimoškolní pedagogiky u nás platí školné ve výši:

  • 15 900 Kč za rok (žáci 1.ročníku);
  • 16 900 Kč za rok (žáci 2. ročníku);
  • 17 900 Kč za rok (žáci 3. a 4. ročníku).

Školné je nutno mít uhrazeno nejpozději v den začátku nového školního roku.  

 Dále se se začátkem školního roku vybírají poplatky do třídních fondů, ze kterých jsou hrazeny nákupy do výtvarného a hudebního ateliéru, a to 1 500 Kč.

Tuto částku je možné rozložit do dvou splátek:
1. splátka je splatná do 30. 9. – 750 Kč;
2. splátka je splatná do 31. 1. – 750 Kč.

Poplatky do třídních fondů je nutno uhradit na studijním oddělení.