Pomůžeme ti dosáhnout tvého cíle!

Školné a poplatky

Předškolní a mimoškolní pedagogika

zkrácené dálkové studium

Střední odborná škola managementu a práva je soukromá škola a platí se u nás školné, snažíme se jej však držet nízko.

 

Žáci dálkového zkráceného studia Předškolní a mimoškolní pedagogiky u nás platí školné ve výši 25 000 Kč za rok.

Školné je nutno mít uhrazeno nejpozději v den začátku nového školního roku.  

Dále se se začátkem školního roku vybírají poplatky do třídních fondů, ze kterých jsou hrazeny nákupy do výtvarného a hudebního ateliéru, a to 1 500 Kč.

Tuto částku je možné rozložit do dvou splátek:
1. splátka je splatná do 30. 9. – 750 Kč;
2. splátka je splatná do 31. 1. – 750 Kč.

Poplatky do třídních fondů je nutno uhradit na studijním oddělení.