Mimoškolní aktivity

Školní časopis "INFORMATORIUM SOŠMAP"

Školní žurnál

„O naši lepší budoucnost se starají politikové, o lepší minulost historikové a o lepší přítomnost novináři.“ — Žarko Petan

Nábor nových členů

 

Piš s námi!

Kdo se může přihlásit?

  • ti, kteří navštěvují naši Střední odbornou školu managementu a práva, nebo jejich sourozenci, kterým je minimálně 15 let, max. do ukončení SŠ (věk cca 22 let).

„Novinář je spisovatel, jehož tvůrčí fantazie je poněkud omezována skutečností.“ —  Gabriel Laub

Milí žáci a čtenáři,

společně jsme přišli s nápadem zpestřit vzájemnou komunikaci prostřednictvím školního žurnálu, který bude psán našimi propiskami a veden osobními myšlenkami každého z nás. Nepochybně je to velmi dobrý prostředek ke sblížení, který otevírá cestu ke konzultacím nevyřešeného s možností prezentovat návrhy a nápady. Další předností je shromažďování školních i jiných informací na jednom místě, které nám umožní vzájemný kontakt, možnost navodit pohodu, zažít legraci, zlepšit náladu i zasmát se. Zároveň by mohl být také podnětem k tomu, abychom se nad určitými skutečnostmi zamýšleli, pokusili se formulovat své názory na papír a společně se o ně podělili s ostatními i navzájem.

Náš školní žurnál se jmenuje podle nejvýznamnějšího „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

„INFORMATORIUM SOŠMAP… aneb ŠKOLA HROU“. V tomto duchu myšlenek zmíněného učence jsme otevřeli v našem žurnále „DVÉŘE“ čtyřem rubrikám:

LABYRINTu SVĚTA, RÁJi SRDCE, SVĚTu V OBRAZECH (ORBIS PICTUS). V závěru vstoupíme do BRÁNy JAZYKŮ OTEVŘENé.

Do LABIRINTU SVĚTA bychom mohli společně vkládat příspěvky ze života naší školy, praxe, samotných žáků i učitelů. Domnívám se, že neuškodí, budeme-li o svém studijním prostředí vědět více a mnohdy se i pobavíme tím, co se nám stalo či přihodilo ve výuce nebo na praxi. Bylo by fajn objevit v médiích i TOP zajímavosti z naší země či světa a zveřejnit je na těchto stránkách, protože jen opravdu málokdo stihne přečíst všechno na internetu.

Autory mohou být všichni žáci. Uvítáme i nadané kreslíře komiksů a ilustrátory článků, kteří se zapojí svými obrázky či skeči k názornému dotvoření příspěvků v rubrice RÁJ SRDCE. Můžeme psát, kreslit, skládat říkanky, uvádět vtipné humoresky a anekdoty z dramatické výchovy, hudebky, výtvarky a sportu, či jiných oblastí, které Vám přinášejí radost. Rubrika ORBIS PICTUS je pak jako stvořená pro příhody ze školy „V OBRAZECH“, které budou vycházet z „HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE“.

A poslední rubrika ponese méně známý název Komenského díla – DVÉŘE (BRÁNA) JAZYKŮ OTEVŘENÉ. V ní by mohly být shromažďovány Vaše příspěvky nejen z oblasti výuky jazyků, např. národní pohádky, humorná vyprávění, ale i odborné příruční slovníčky z pedagogiky, výkladové slovníky různých odborných termínů, obsahy literárních děl či jiné pomůcky, které budeme moci postupně doplňovat a vytvářet si tak zábavnou formou studijní materiál k závěrečným zkouškám a k maturitě.

Doufám tedy, že se mi podařilo Vás, milí žáci, nadchnout pro náš školní časopis, který je prozatím tedy ve stavu „ZRODU“ a na jehož „DNA“ se budete podílet vy SAMI svými kreativními myšlenkami.

 

 MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!!!

Za redakční tým Ing. Radoslava Vrabcová.

Naše škola

Kde nás najdeš