Jsme škola, která je tu pro Tebe!

Jak probíhá přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

ve školním roce 2022/2023

Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Datum podání přihlášky: do 03. 06. 2022
Přihlášku k dennímu studiu si stáhněte zde.

K přihlášce uchazeč povinně doloží:

  • kopie ověřených vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, pokud nemá uchazeč na přihlášce školou, ve které plní či plnil školní docházku, ověřenou a potvrzenou klasifikaci;
  • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu).

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání mohou uchazeči odevzdávat přímo v budově školy (Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o., Cejl 61, Brno, 602 00) nebo zaslat korespondenčně na adresu školy: Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o., Cejl 61, 602 00, Brno.

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč splnit tato kritéria:

a) úspěšné ukončení základního vzdělání (9. ročník);
b) přijatelný prospěch z osmé a deváté třídy základní školy;
c) školní přijímací pohovor (pozvánky s přesnou hodinou zahájení budou rozesílány e-mailem);
d) zájem o studium a o vybraný obor;
e) zdravotní způsobilost ke studiu;
f) zaplacené školné více informací ke školnému zde).