Maturitní obor

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Maturitní studijní obor

 

Kód oboru: 75-31-M/01
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce (jsme soukromá škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO: 110450680, naše vzdělání je rovnocenné se vzděláním získaným na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí).

 • Naplňuje tě práce s dětmi?
 • Máš hlavu plnou nápadů na hry nebo kreativní tvoření?
 • Dokážeš děti zaujmout?
 • Baví tě učit se neustále nové věci a zdokonalovat se?
 • Trpělivost ti není cizí?
 • Práci s dětmi bereš jako své poslání a svou práci chceš dělat dobře?

Pokud je tvoje odpověď na tyto otázky ano, pak věř, že maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je právě pro Tebe ten pravý.

Maturitní studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je krásný a velmi hravý studijní obor, který ti nabídne možnost se po absolvování uplatnit především jako učitel v mateřských školách, vychovatel školských a mimoškolních zařízení (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatel v ústavech sociální péče pro děti a mládež či hendikepované osoby.

Maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika ti umožní pracovat s dětmi v různých zařízeních, která se věnují péči o ně a jejich rozvoji, což je bezpochyby velice zajímavá a naplňující profesní oblast. 

Práce s dětmi je tou nejkrásnější, ale zároveň i velice zodpovědnou pracovní činností, jelikož dětská duše je velice křehká. Ty však budeš mít možnost stát se pravděpodobně jednou z prvních cizích autorit, která výrazně ovlivní cestu životem malého dítěte. Pobyt v mateřské škole a to, jak jej dítě stráví, bude mít dopad na jeho další vnímání života. Je to často právě pedagog předškolního vzdělávání, na něhož děti v průběhu života vzpomínají a je jen na tobě, zda budou vzpomínat s láskou a úsměvem.

Jako absolvent maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika získáš široké uplatnění na trhu práce. Nebo snad chceš podnikat? I v této oblasti ti tento obor pomůže.

Studuj s námi a my ti pomůžeme hravě složit zkoušku dospělosti, ale také obstát na trhu práce, či se dostat na vysokou školu, která tě posune dál a výš na tvé studijní a profesní cestě životem.

S námi svého cíle dosáhneš snáz!

Jedno z našich odloučených pracovišť bylo v televizi.

pexels-victoria-borodinova-1620760

Jsme škola, která je tu pro tebe!

Proč studovat u nás?

Kvalitní vzdělání pro další studium i pro profesionální praxi!

Na co se můžete spolehnout?

 • Střední odborná škola managementu a práva nabízí kvalitní vzdělání (zakončené maturitou);
 • erudovaný pedagogický sbor: naši učitelé nabízejí bohaté odborné a praktické zkušenosti soustavně doplňované o aktuální odborné poznatky;
 • individuální přístup;
 • mimoškolní aktivity;
 • možnost navštěvovat rekreační školicí středisko Hájemství, jež našim žákům nabízí cenově dostupné výlety;
 • školní praxe již od 1. ročníku;
 • máme vlastní ateliéry na výtvarnou a hudební výchovu;
 • záleží nám na našich žácích.


Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde, pro zdravotní způsobilost zde.

Mimoškolní aktivity

Naši žáci se mohou připojit i do mimoškolních aktivit.

Na škole je vydáván školní časopis INFORMATORIUM SOSMAP. Časopis je veden našimi žáky, garantem a rádcem je paní učitelka Ing. Radoslava Vrabcová. 

Dále na škole funguje dramatický kroužek Koukej, kámo, který je veden v anglickém jazyce rodilou mluvčí Bc. Victorií Spaulding, která vedla divadelní soubory v USA a má na starost režii představení, divadelní dílny vede Mgr. Irena Iškievová, jež zajišťuje kostymérskou část a pomáhá žákům navrhnout a vyrobit kostýmy na představení. Tento kroužek je velice zajímavý i přínosný, našim žákům Předškolní a mimoškolní pedagogiky ho doporučujeme, jelikož spojuje dohromady několik maturitních předmětů – a to angličtinu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a dramatickou výchovu, kterou bezpochyby v budoucnu při své práci s dětmi ocení.

Nesmíme rovněž opomenout zmínit adaptační kurzy, které slouží nejen pro stmelení kolektivu, ale také jako stavební kámen pro společnou komunikaci v následujících letech
studia. Tyto adaptační kurzy probíhají v rekreačním školicím středisku Hájemství, jež mohou naši žáci využívat. Naše škola s tímto střediskem úzce spolupracuje a žáci zde mají otevřené dveře jak pro školní aktivity (adaptační kurzy), tak také pro získání praxe v oboru hotelnictví.

Naše škola

Kde nás najdeš