Jsme škola, která je tu pro Tebe!

Naši učitelé

Paní učitelka

Mgr. Irena Iškievová

Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou

Vzdělání absolvovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde studovala obor výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ. Dále pak navázala studiem v Brně na Janáčkově akademii múzických umění, kde absolvovala obor výchovná dramatika pro neslyšící.

Irena má za sebou již 7 let praxe.

Spolupracuje s několika kulturními institucemi v Brně. Praxi ve školství získala na základních školách, kde pracovala v družinách. Stala se tak kompetentní žákům předávat své cenné zkušenosti a naučit je s dětmi pracovat, a to nejen ve výtvarné oblasti. 

Vedla výtvarné a divadelní dílny v Ostravě, v Brně a v Praze.

Na naší škole můžete Irenu také potkat v dramatickém kroužku Koukej, kámo, v jehož rámci vede výtvarné a divadelní dílny.

Výtvarná výchova vyžaduje kreativní osobnost učitele, jímž Irena bezpochyby je.

Ráda se inspiruje přírodou a alternativní pedagogikou. Baví ji také inovativní vzdělávání a rozvoj každodenního dění ve škole i v přírodě, proto také s žáky, ať už venku, nebo ve třídě, kombinuje pedagogickou činnost s různými formami a technikami umění. Ráda se obklopuje lidmi, kteří přistupují k dětem a mladým lidem s citem, respektem a porozuměním.

Tak neváhej a přidej se k nám!