Maturitní obor

Hotelnictví

Maturitní studijní obor

 

Kód oboru: 65-42-M/01
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65)
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce (jsme soukromá škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO: 110450680, naše vzdělání je rovnocenné se vzděláním získaným na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí).

Přemýšlíš, co dál po škole? Baví tě práce s lidmi a jsi noční pták? Víš, co znamená rčení „náš zákazník, náš pán“? Co tak provozovat bar, který nikdy nezavírá? Místo pulzující v rytmu hudby, která hraje na plné pecky. Nebo jsi milovníkem kávy? Co tedy malá cukrárnička se skvělými zákusky a cappuccinem s dokonalou pěnou? Setkáš se tak s různými osobnostmi a vyslechneš nespočet příběhů lidí, kteří se u tebe každé ráno cestou do práce zastaví, neboť budou vědět, že právě návštěva u tebe jim skvěle naladí den. Nebo je libo vytvořit obrovský prostor pro skotačení dětí tak, aby si maminky mohly v klidu posedět u svého milovaného čaje a děti radostně zaskotačit? Taková super dětská kavárnička, kam se všichni vždy rádi vrací. A co teprve ty rozzářené oči šťastných dětí.

Zní to skvěle, viď? Co vše potřebuješ znát, aby takový podnik mohl vzniknout a šlapal jak švýcarské hodinky, to vše tě naučí maturitní studijní obor Hotelnictví.

Jako absolvent získáš široké uplatnění na trhu práce v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu nebo v manažerských funkcích v cestovním ruchu. Toužíš-li však po podnikání, také k tomu ti náš maturitní studijní obor Hotelnictví pomůže. Po jeho absolvování můžeš získat vázanou řemeslnou živnost – Hostinská činnost.

Studuj s námi a my ti pomůžeme hravě složit zkoušku dospělosti, ale také obstát na trhu práce či se dostat na vysokou školu, která tě posune dál a výš na tvé studijní a profesní cestě životem.

Chceš navštívit nejstarší hospodu z přelomu osmého a devátého století? Právě s námi se tam dostaneš!

S námi svého cíle dosáhneš snáz!

Zajímavé video o oboru Hotelnictví.

pexels-elina-sazonova-1907098 (1)

Jsme škola, která je tu pro tebe!

Proč studovat u nás?

Kvalitní vzdělání pro další studium i pro profesionální praxi!

Na co se můžete spolehnout?

  • Střední odborná škola managementu a práva nabízí kvalitní vzdělání (zakončené maturitou);
  • erudovaný pedagogický sbor: naši učitelé nabízejí bohaté odborné a praktické zkušenosti soustavně doplňované o aktuální odborné poznatky;
  • individuální přístup;
  • mimoškolní aktivity;
  • možnost navštěvovat rekreační školicí středisko Hájemství, jež našim žákům nabízí cenově dostupné výlety;
  • školní praxe již od 1. ročníku;
  • máme vlastní ateliéry na výtvarnou a hudební výchovu;
  • záleží nám na našich žácích.


Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde, pro zdravotní způsobilost zde.

Mimoškolní aktivity

Naši žáci se mohou připojit i do mimoškolních aktivit.

Na škole je vydáván školní časopis INFORMATORIUM SOSMAP. Časopis je veden našimi žáky, garantem a rádcem je paní učitelka Ing. Radoslava Vrabcová. 

Dále na škole funguje dramatický kroužek Koukej, kámo, který je veden v anglickém jazyce rodilou mluvčí Bc. Victorií Spaulding, která vedla divadelní soubory v USA a má na starost režii představení, divadelní dílny vede Mgr. Irena Iškievová, jež zajišťuje kostymérskou část a pomáhá žákům navrhnout a vyrobit kostýmy na představení. Tento kroužek je velice zajímavý i přínosný, našim žákům Předškolní a mimoškolní pedagogiky ho doporučujeme, jelikož spojuje dohromady několik maturitních předmětů – a to angličtinu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a dramatickou výchovu, kterou bezpochyby v budoucnu při své práci s dětmi ocení.

Nesmíme rovněž opomenout zmínit adaptační kurzy, které slouží nejen pro stmelení kolektivu, ale také jako stavební kámen pro společnou komunikaci v následujících letech
studia. Tyto adaptační kurzy probíhají v rekreačním školicím středisku Hájemství, jež mohou naši žáci využívat. Naše škola s tímto střediskem úzce spolupracuje a žáci zde mají otevřené dveře jak pro školní aktivity (adaptační kurzy), tak také pro získání praxe v oboru hotelnictví.

Naše škola

Kde nás najdeš