Jsme škola, která je tu pro Tebe!

Jak probíhá přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

ve školním roce 2023/2024

Obor vzdělávání: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60
Datum podání přihlášky: od 1. do 20. února 2024– podání přihlášek na SŠ do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde, pro zdravotní způsobilost zde.

K přihlášce uchazeč povinně doloží:

  • kopie ověřených vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, pokud nemá uchazeč na přihlášce školou, ve které plní či plnil školní docházku, ověřenou a potvrzenou klasifikaci;
  • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu).

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání mohou uchazeči odevzdávat přímo v budově školy (Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o.,  Plynárenská 499/1, budova T a W, Brno, 602 00) nebo zaslat korespondenčně na adresu školy: Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o., Plynárenská 499/1, budova T a W,  602 00, Brno.

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč splnit tato kritéria:

a) úspěšné ukončení základního vzdělání (9. ročník);
b) přijatelný prospěch z osmé a deváté třídy základní školy;                                                                                                                                                                                                                                c) vykonat jednotné písemné přijímací zkoušky, které jsou povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů, sestávající z českého jazyka a literatury v délce 60 minut a testu z matematiky v délce 70 minut;
d) školní přijímací pohovor – zájemce si může připravit dle svého výběru hru na hudební nástroj či zpěv nebo může donést svou kresbu, může rovněž přečíst úryvek ze své oblíbené knihy (pozvánky s přesnou hodinou zahájení budou rozesílány e-mailem);
e) zájem o studium o vybraný obor;                                                                                                                                                                                                                                                                        f) zdravotní způsobilost ke studiu;                                                                                                                                                                                                                                                                  g)zaplacené školné, více informací ke školnému zde.

Více informací k jednotné přijímací zkoušce naleznete zde.