Jsme škola, která je tu pro Tebe!

Jak probíhá přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

ve školním roce 2022/2023

Obor vzdělávání: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Datum podání přihlášky: do 03. 06. 2022
Přihlášku k dennímu studiu si stáhněte zde.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2022/2023

Struktura přijímacího řízení a kritéria pro přijetí 

Ke studiu mohou být přijati žáci 9. tříd

1) Prospěch ze ZŠ (obě pololetí  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) – váha 20%

Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 5 bodů (váha 20 %)

A/ Bodové hodnocení z výstupů základní školy:

  1. Průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy a 8. třídy ZŠ (nebo odpovídající ročník gymnázia)  – max. 5 bodů

1,00 – 1,30…………5  bodů

1,31 – 1,60…………4

1,61 – 1,90…………3

1,91 – 2,20…………2

2,21 – 2,50…………1

2,51  a více………… 0

Maximální počet dosažených bodů za prospěch je 5 bodů.

2) Školní přijímací zkouška – váha 60 % (ověření dovedností z hudební výchovy a literárně dramatické výchovy a komunikačních dovedností)

Hudební výchova

  1. hra na libovolný hudební nástroj (není podmínkou, mohou být přijati i uchazeči, kteří na nic nehrají, od 1. ročníku se učí hra na hudební nástroj)
  2. zpěv lidové písně podle volby uchazeče, zpěv písně v transpozici v různých tóninách
  3. prověření hudebních schopností (sluchová paměť, rytmus, transpozice

Maximální počet získaných bodů z hudební výchovy je 10.

 Literární a dramatická výchova

  1. četba textu zadaného zkušební komisí

Maximální počet získaných bodů z hudební výchovy je 5.

Komunikační schopnosti a dovednosti

  1. řešení modelových situací zadaných zkušební komisí

Maximální počet získaných bodů z hudební výchovy je 5.

Za školní přijímací zkoušku lze získat maximálně 20 bodů.

Ze školní přijímací zkoušky po „převážení“ maximálně 20 bodů (váha 80 %)

V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT MAXIMÁLNĚ 25 BODŮ.   

Na základě bodového hodnocení bude sestaveno pořadí a ke studiu přijato prvních 30 žáků. V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat datum podání přihlášky.