Jsme škola, která je tu pro Tebe!

Jak probíhá přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení v doplňujícím kole

ve školním roce 2023/2024

Obor vzdělávání: 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium – již nepřijímáme

Obor vzdělávání: 75-41-M/01 Sociální činnost
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Datum podání přihlášky: do 25.06.2023

K přihlášce uchazeč povinně doloží:

  • kopie ověřených vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, pokud nemá uchazeč na přihlášce školou, ve které plní či plnil školní docházku, ověřenou a potvrzenou klasifikaci;
  • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu).

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání mohou uchazeči odevzdávat přímo v budově školy (Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o., Cejl 61, Brno, 602 00) nebo zaslat korespondenčně na adresu školy: Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o., Cejl 61, 602 00, Brno.

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč splnit tato kritéria:

a) úspěšné ukončení základního vzdělání (9. ročník);
b) přijatelný prospěch z osmé a deváté třídy základní školy;
d) školní přijímací pohovor, který se uskuteční 28.6.2023;
e) zájem o studium a o vybraný obor;
f) zdravotní způsobilost ke studiu;
g) zaplacené školné.

Naše škola

Kde nás najdeš