Informace o maturitách

MATURITA pro rok 2024

Obor: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 
Maturitní zkoušku tvoří dvě části – společná (státní) a profilová (školní). Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky.
 
A) Společná část maturitní zkoušky (2 povinné předměty)
 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • anglický jazyk / matematika – didaktický test
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Hodnocení jednotlivých testů je uspěl(a)/neuspěl(a) .
 
B) Profilová část maturitní zkoušky – povinné zkoušky
 • Český jazyk a literatura – písemná a ústní zkouška
 • Anglický jazyk – písemná a ústní zkouška (pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části)
 • Pedagogika – ústní zkouška
 • Psychologie – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů: hudební výchova s metodikou, tělesná výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou – písemná a ústní zkouška
 
V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
 
Další ustanovení k profilovým maturitním zkouškám platné pro školní rok 2023/24.
 
Žák může jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doloženým jazykovým certifikátem dle Seznamu certifikovaných zkoušek MŠMT (minimálně úroveň B1 a vyšší), tuto možnost však musí povolit ředitel školy.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky žák podává řediteli školy nejpozději do 31. března. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.  Nahradit lze profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ale žák koná.
 
Bližší podrobnosti ke zkouškám – obsah, průběh, hodnocení a maturitní okruhy  viz. jednotlivé předměty nebo na stránkách www.maturita.cermat.cz 
 
Harmonogram maturitních zkoušek 2023/2024
 
 • do 01. 12. 2023 přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu
 • do 22. 1. 2024 odevzdání vlastního seznamu literárních děl
 • 09. 4. 2024 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky ČJL
 • 10. 4. 2024 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky AJ
 • 15. 4. 2024 uzavření klasifikace závěrečných ročníků SŠ
 • 16. 4. 2024 klasifikační porada k závěrečným ročníkům SŠ
 • 30. 4. 2024 vydání vysvědčení 4. ročníku
 • 02. 5. – 07. 5. 2024 didaktické testy společné státní části maturitní zkoušky (dle harmonogramu MŠMT)
 • 20. 5. 2024        praktická zkouška – písemná práce?
 • 20. 5. – 31. 5. 2024   PEDAGOGICKÁ PRAXE 1. -3. ročníky
 • 21. 5. – 22. 5. 2024 praktická zkouška – ústní zkouška – obhajoba písemná práce, ústní zkouška z odborných předmětů 29.5. – 31. 5. 2024
 • 29.5. – 31. 5. 2024 ústní maturitní zkouška – ČJL, AJ, Ped., Psy.
 • do 26. 6. 2024    přihlášky žáka k maturitní zkoušce v podzimním termínu
 • do 20. 5. 2024    odevzdání vlastního seznamu literárních děl
 • 01. 9. – 10. 9. 2024 společná část maturitní zkoušky
 • 01. 9. – 20. 9. 2024 profilová část maturitní zkoušky
 
 

Informace a dokumenty k maturitám pro rok 2024:

všeobecné informace zde
angličtina PMP zde
hra na hudební nástroj zde
hudební výchova s metodikou zde
tělesná výchova s metodikou zde
Výtvarná výchova s metodikou zde
seznam četby zde